Aktuálně v obci

Žádáme občany

aby při vhazování odpadů do kontejnerů na plast a papír dbali na sešlápnutí nebo zmenšení objemu odpadu. Dále prosíme dodržovat pořádek kolem sběrného místa. DĚKUJEME

UPOZORNĚNÍ

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 v době od 16,00-16,20 hod. proběhne před Obecním úřadem v Říčkách sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Při tomto sběru nebudou odebírány televizory, ledničky, pneumatiky, zářivky a výbojky.

 

 

Dále upozorňujeme občany, že popelnice na sklo byly zrušeny a obec pořídila kontejner, který je umístěn vedle kontejnerů na papír.