Aktuálně v obci

Žádáme občany

aby při vhazování odpadů do kontejnerů na plast a papír dbali na sešlápnutí nebo zmenšení objemu odpadu. Dále prosíme dodržovat pořádek kolem sběrného místa. DĚKUJEME

UPOZORNĚNÍ

Dočasná změna hodin pro veřejnost na Poště v Domašově v období od 28.6.-2.7.2021

Pondělí a čtvrtek 14:30 – 17:30

Úterý, středa, pátek 9:00 – 12:00