Aktuálně v obci

Žádáme občany

aby při vhazování odpadů do kontejnerů na plast a papír dbali na sešlápnutí nebo zmenšení objemu odpadu. Dále prosíme dodržovat pořádek kolem sběrného místa. DĚKUJEME

Vážení občané

v sobotu 28. srpna 2021 se od 15:00 na fotbalovém hřišti v Říčkách bude konat tradiční dětský den. Děti se mohou těšit na bohatý program, hry, tvůrčí koutek, skákací hrad, malování na obličej, hasiče a další. Pro dospělé bude připraveno občerstvení v podobě grilovaného masa a cigár.

Těšíme se na Vás. Zastupitelstvo obce Říčky.