Aktuálně v obci

Žádáme občany

aby při vhazování odpadů do kontejnerů na plast a papír dbali na sešlápnutí nebo zmenšení objemu odpadu. Dále prosíme dodržovat pořádek kolem sběrného místa. DĚKUJEME

Archiv aktualit

Platba za vodné a stočné

Upozorňujeme občany, zě za vodné a stočné za období červenec 2011 - prosinec 2011 se bude vybírat ve středu 18.1.2012 v době od 17.00 do 18.00 na Obecním úřadě na Říčkách.

Tříkrálová sbírka

Oznamujeje občanům, že od 5.1.2012 do 14.1.2012 bude v naší obci probíhat Tříkrálová sbírka. Sbírku budou provádět pan František Pelán, pan Petr Janíček a paní Jana Janíčková. Předen děkujeme občanům za finanční dary do Tříkrálové sbírky.

PF 2012

Starostka a zastupitelstvo obce Říčky přejí svým spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2012. Upozorňujeme občany, že mezi svátky bude obecní úřad uzavřen.

Zástup praktických lékařek

Od 19.12.2011 do 2.1.2012 včetně zastupuje za obě ordinace praktických lékařek MUDr.Z.Švehlíková denně od 7:30 do 12 hod. od 19.12 do 23.12 v ordinaci MUDr. A.Svobodová se sestrou Mikšovou od 27.12 do 2.1. v ordinaci MUDr.M.Valtrové se sestrou Bílou. Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr.Marie Blechová oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat ve čtvrtek 29. a v pátek 30.prosince 2011. Zastupovat bude MUDr,Emma Špačková v dětské ordinaci v Zastávce u Brna ve čtvrtek od 11.00 do 16.00 hod, a v pátek od 7.30 do 11.00 hod.

Odečty vodoměrů

Ve středu 21.12.2011 bude pan Hlouch v naší obci provádět odečty vodoměrů. Kdo nebude doma, ať opsané stavy nechá na viditelném místě nebo u vodoměrů.

Více článků...