Aktuálně v obci

UPOZORNĚNÍ

Ve čtvrtek 1.4. bude před OÚ v Říčkách přistaven velkoobjemový kontejner. Odvoz kontejneru bude v úterý 6.4.

 
UPOZORNĚNÍ

Vybírají se poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů v roce 2021
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek ve výši 500 Kč platí:
- každá fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba
Od placení poplatku jsou osvobozeny:
- třetí a další dítě mladší 15 let v rodině
- děti narozené v aktuálním kalendářním roce
- osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na úřední adrese
POPLATEK ZE PSŮ
- 100 Kč za jednoho psa
- 150 Kč  za druhého a každého dalšího psa
SPLATNOST POPLATKŮ
Poplatky ze psů i za komunální odpad jsou splatné jednorázově a to 
nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

ZPŮSOBY PLACENÍ POPLATKŮ
Poplatky plaťte
- bezhotovostní platbou na účet obce č účtu. 28927641/0100 pod V.S. 1340 + Vaše číslo popisné u komunálního odpadu a V.S. 1341 + vaše číslo popisné u poplatku ze psů
- kdo nemá internetové bankovnictví, tak na pokladně obecního úřadu v hotovosti v úřední dny pondělí od 7,30 – 12,00 hod, a ve středu od 7,30 – 17,00 hod.

 
Žádáme občany

aby při vhazování odpadů do kontejnerů na plast a papír dbali na sešlápnutí nebo zmenšení objemu odpadu. Dále prosíme dodržovat pořádek kolem sběrného místa. DĚKUJEME

 

Hospodaření obce

Počet zobrazených 
 Link  Návrh rozpočtu obce Říčky pro rok 2020
14.11.2019
 Link  Návrh SVR obce Říčky 2020-2022
14.11.2019
 Link  SRV Obce Říčky
9.12.2019
 Link  Rozpočet Obce Říčky
9.12.2019
 Link  Rozpočtové opatření 08/2019
11.12.2019
 Link  Rozpočtové opatření 09/2019
21.1.2020
 Link  Rozpočtové opatření 01/2020
6.3.2020
 Link  Návrh závěrečného účtu 2019
28.4.2020
 Link  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
28.4.2020
 Link  Výkaz FIN 2-12M za rok 2019
28.4.2020
 Link  Rozpočtové opatření 02/2020
6.5.2020
 Link  Závěrečný účet 2019
4.6.2020
 Link  Výkaz FIN 2-12M za rok 2019 závěr
4.6.2020
 Link  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 závěr
4.6.2020
 Link  Rozpočtové opatření 03/2020
9.6.2020
 Link  Rozpočtové opatření 04/2020
15.7.2020
 Link  Rozpočtové opatření 05/2020
25.8.2020
 Link  Rozpočtové opatření 06/2020
9.9.2020
 Link  Rozpočtové opatření 07/2020
8.10.2020
 Link  Rozpočtové opatření 08/2020
9.11.2020
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>